Josef Zezulka - Utajovaný liečiteľ (Cz Dokument)

03.12.2019

Je mnohem víc, než co nám dává poznání našimi slabými pěti smysly. Jsme jako slepci, potácející se v nepoznaných pravdách života. Lépe prožívá své bytí ten, kdo pozná jeho hloubky, na které hmotné vnímání nestačí.

Josef Zezulka sa narodil v Brne, celý život však prežil v Prahe . Pred druhou svetovou vojnou mal obchod s cukrovinkami a za vojny sa aktívne zúčastnil západného odboja. Po februári 1948 mu bol zabavený obchod, pracoval potom v Národnom múzeu ako účtovník a neskôr následkom ďalšej perzekúcie ako dozorca v zbierkach. Je ale poznám inými svojimi aktivitami - životnou filozofiou Bytie a jej súčasťou BIOTRONIK. S oboma začal na Veľkú noc roku 1945, kedy u neho prebehlo akési prebudenie, akési roztvorenie vedomia a obe potom pestoval a rozvíjal celý život.

V roku 1968, za pomoci ministra zdravotníctva Vlcka , bol blízko zaradenie BIOTRONIK do systému štátnej liečby, ale všetko bolo prerušené okupáciou spojeneckých vojsk. V roku 1982 v rámci psychoenergetického laboratória (PEL) profesora Františka Kahuda robil výskum liečby BIOTRONIK v nemocnici vo Vimperku . Liečiteľstve sa venuje hlavne vo svojom byte, kam k nemu dochádzali ľudia pre pomoc. Lieči viac ako 40 rokov.

Svoju filozofiu Bytie prednášal viacmenej tajne (doba komunistického Československa nepriala podobným aktivitám) na rôznych prednáškach po súkromných bytoch. Jednou z výnimiek bol Medzinárodný psychotronický kongres v roku 1973 v Prahe, kde vystúpil verejne s veľkým úspechom. Tajne tiež svoju náuku spisoval a jeho priatelia knihy a state prepisovali a kopírovali. Jeho citácie vychádzali aj na západe v najrôznejších publikáciách. K verejnému vydaniu jeho filozoficko-náboženských kníh došlo až po roku 1989. Josef Zezulka zomrel v roku 1992.