NAJBLIŽŠIE UDALOSTI


POBYTY ZAMERANÉ NA
- Chi Kung (energetické cvičenia a aktivácia energie v tele)
- Meditácie a dychové cvičenia,
- Celkové uvoľnenie a harmóniu.


December

- víkendový pobyt od 9.12. do 11.12.

/9 miest voľných/


Január - Vstup do nového roka

- 6dňový pobyt zameraný na vstup do nového roka. Od 3.1. do 8.1.

/8 miest voľných/