NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Pobyty, prednášky zamerané na Chi Kung (energetické cvičenia a aktivácia energie v tele) , Meditácie a Dychové cvičenia, Celkové uvoľnenie a harmóniu.


VÍKENDOVÝ POBYT NA LIPTOVE

od 14. -16. apríl 2023

pobyt zameraný na energetické cvičenia a meditáciu.

/už iba posledné 4 miesta voľné /