DOKUMENT Malý mních cz

09.12.2019

Dokument Českého výboru pre UNICEF o osudoch detí žijúcich za múrmi kláštora v Butáne. UNICEF tu pomáha zabepečovať pitnú vodu, hygienické a zdravotnícke potreby, ale aj stravu. Takisto sa usilujeme o zaistenie prístupu k vzdelávaniu, ochranou detských mníchov pre násilím, telesnými trestami a všetkými formami zneužívania. Súčasne rozvíjame osvetu smerom k miestnym komunitám, aby sa chlapci stávali mníchmi až vo veku, kedy toto vážne rozhodnutie urobia z vlastného presvedčenia.